دومين گزارش تصويري از بيست و پنجمين جشنواره هنرهاي محيطي - جزيره هرمز


راه بي‌ پايان - سومين اجرا - گروه هنر جديد- شهرناز، عاطفه ، تارا، سامان
خاطرات پنهان -شهرناز زركش
گنبد - كار مشترك شهرناز و محمود
درد مشترك - كار مشترك محمود و تاراسقفي ديگر- كار مشترك عاطفه و تارا

از مجموعه فرياد- سفره‌اي مزين با هفت دست يخي -هنرمندسراي هرمر- تارااز مجموعه باغ ايراني-هنرمندسراي هرمز-محمود


در اين جشنواره سه شب به همايش اختصاص يافت كه موضوع آن ارتباط اقتصاد باهنر محيطي بود.عاطفه خاص ، مهتاب قائمي ، محمود مكتبي ، احسان راطبي ، تارا گودرزي به همراه نوشين نفيسي؛ در اين همايش ارائه مقاله،ترجمه،معرفي هنرمند،پخش فيلم داشتند.از مجموعه رفرش -در قطار بندرعباس تهران-محمود
تمامي عكس‌ها از شهرناز زركش
بيست و پنجمين جشنواره هنرمحيطي-جزيره هرمز 2تا9بهمن1388

هیچ نظری موجود نیست: