منتخبی از آثار
"چهل تیکه" برگهای رنگی
با استفاده از برگهای پاییزی موجود در محیط
مکان : اصفهان
زمان : آبان 1387
عکس: راحله زمردی نیا


"حجمی از آلودگی"
با استفاده از بطریهای پلاستیکی
مکان: پلور
زمان: شهریور 1387
عکس: راحله زمردی نیا

آسمان هفتم(هفتاد هزار پرده)
مکان: جزیره هرمز
زمان:بهمن 1388
عکس: شهرناز زرکش

"فرش"برگهای سوزنی کاج
مکان : سرخه حصار
عکس: راحله زمردی نیا

"فرش" خزه
مکان : ماشلک
زمان: مرداد 1388
عکس: راحله زمردی نیا

"میان حلقه های نور"
مکان:‌جزیره هرمز-خلیج فارس
زمان :بهمن 1388

هنر بازیافت- حجمی از آلودگی

حجمی از آلودگی
مکان: قزوین
زمان: آبان 1389
اجرا شده توسط تارا گودرزی و محمود مکتبی در اولین جشنواره هنر بازیافت
عکس: تارا گودرزیچهل تکه


اجرایی دیگر از "چهل تکه"در ورک شاپ یک روزه دانشگاه دیویس در ایالت کالیفرنیا
با کمک دانشجویان کلاس استاد خانم رابین هیل
عکس: راحله زمردی نیا