حجمی از آلودگی

اجرا شده در روستای کوتنا
کوتنا روستاییست با مردمی که معاش خود را از راه کشاورزی بدست می آورند.

اول بار، در نوروز رودخانه را دیدیم ؛ آب آلوده بود و زباله ها در گوشه ای از رودخانه روی هم جمع شده بودند ؛زباله ها احتمالا متعلق به مردم همان منطقه بود. باید کاری انجام می شد تا مردم بیشتر با وخامت اوضاع رودخانه و تاثیرخودشان بر سلامت آن آگاه شوند. حجمی از آلودگی - اجرا شده در جشنواره " آب از سرچشمه آلوده است" - پایه فکر ما بود.

طی دو روز به درب منازل مردم روستا رفتیم و با آنها در مورد زباله هایی که از بین نمی روند و محیط را آلوده می کنند صحبت کردیم . از آنها خواستیم زباله های خود را جمع کنند تا با آنها حجمی بسازیم و به جای آن تصویری که در ذهنمان از رودخانه در نوروزبه جا مانده بود ،زباله‌ها را بیرون از رودخانه ببینیم و با اين كار اشاره‌اي داشته باشيم به تولید بالای زباله در فرهنگ جديدمان. همچنين؛ كلاس آموزشي در همين زمينه، برای دانش آموزان دوره ابتدایی روستا برگزار کرديم.

عكس‌ها از شهرناز زركش