سرو سرخ

سروسرخ

سرو سرخ یکی از کارهایی است که برای مراسم «چهارشنبه سوری» امسال بر روی آن یک فکر شدیم و در زمان محدودی که داشتیم، آنرا اجرا کردیم.
آتش به عنوان نمادی از گرمی، نور و پاکی و همچنین یکی از چهار عنصر مقدس طبیعت، همیشه برای ما و فرهنگ ایرانی جایگاه خاص و ویژه ای داشته است و در آیین و جشن های مختلف ایرانی به کار گرفته شده است.
رویکرد ما در این اثر مبتنی بر فرم و شباهت پرمعنا و زیبای آتش و سرو بوده است . فرم سرو نیز به عنوان یکی از نمادهای بسیار زیبای ایرانی، برای نمایان ساختن مفاهیم مربوط به آن بکار رفته است.
این اثر هرچند که از لحاظ اجرا چندان مورد پسند ما قرار نگرفت اما به سادگی خوبی رساند( سادگی که در فرم سرو و آتش وجود دارد). نزدیکی این دو نماد نیز شاید به این جهت باشد که سرو نیز همانند آتش، نمادی کهن در فرهنگ ماست، نمادی از آزادی و آزادگی و درختی همیشه سبز.
این اثر در نزدیکی پیست اسکی دیزین توسط تارا گودرزی، راحله زمردی نیا ، محمود مکتبی ،احسان راطبی و شهرناز زرکش اجرا شد.