شانزدهمین جشنواره هنر محیطی - نوشهر

این جشنواره با حضور بیش از ۱۴۰ نفر از هنرمندان دانشکده ی هنر مارلیک و مديريت احمد نادعليان و همراهي گروه هنر جديد و جمعی از هنرمندان سایر استانها طی ۳ روز در جنگل ماشالک و ساحل شهر نوشهر برگزار شد. این جشنواره با سخنرانی درباره ی آثار احمد نادعلیان آغاز شده و در پایان روز دوم نیز با نقد و بررسی آثار ارائه شده و بحث پیرامون هنر جدید همراه شد.

نکته ی مثبت این جشنواره نسبت به دوره های پیشین حضور فعال و پر کار هنرمندان بومی بود. دو روز نخست جشنواره در جنگل و روزپایانی در ساحل نوشهر برگزار گردید و با تمام بکری و زیبایی این جنگل باز هم از پسماندهای آدمیزادی و بطری های پلاستیکی بی نصیب نبود .

اجرایی از میترا سلطانی
"من سیاسی نیستم، بگذارید رها باشم " محمود مکتبی

"درخت زندگی" کار مشترک : تارا و عاطفه و راحله

از مجموعه "مرگ طبیعت ، مرگ انسان" راحله زمردی نیا

از مجموعه "حضور" راحله زمردی نیا

"آزادی ام درون من است" محمود مکتبی

زهرا شفیع آبادی

کار گروهی : تارا ، عاطفه ، محمود ، زهرا ، راحله


"سقفی دیگر" تارا و عاطفه

خسته ام

نمي خواهم بدانم

مي خواهم همان باشم كه بودم

پاك پاك

"پاکی" تارا گودرزی

چیدمانی از سنگهای رنگی در ساحل ، کاری مشترک از آقای نادعلیان و هنرمندان حاضر در جشنواره

تعدادی از آثار محیطی اجرا شده در جنگل ماشلک را در زیر می بینید.